Από Λογαριασμό: GR………

Προς Λογαριασμό: GR…….

Κύριοι Δικαιούχοι:

Συνδικαιούχοι:

Ποσό:

Αιτιολογία:

Εκτέλεση: Άμεσα