Στοιχεία Παραλήπτη

IBAN:

Ονοματεπώνυμο:

Χώρα:

Αιτιολογία:

Τράπεζα

Χώρα:

Όνομα Τράπεζας:

Στοιχεία Χρέωσης

Λογαριασμός Χρέωσης: 

Δικαιούχοι:

Πόσο:

Τρόπος εκτέλεσης

Τρόπος Χρέωσης Προμηθειών:

Η συναλλαγή να εκτελεσθεί: Άμεσα

Ημερομηνία εκτέλεσης: Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Σύνολο Εξόδων: