Με λίγα λόγια...

Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αποτελείται από οικονομολόγους και έχει στόχο την ευρεία ανάπτυξη και διάδοση της οικονομικής σκέψης.

Οι καταστατικοί μας στόχοι

  • Η συμφιλίωση και η επαφή των απλών πολιτών με τα οικονομικά. Μέσω διαφόρων δράσεων θα γίνει προσπάθεια εκλαΐκευσης της οικονομικής σκέψης, ορολογίας και λογικής μέσω επεξήγησης βασικών εννοιών, αλλά και πιο εξεζητημένων, και θεμάτων που απασχολούν την οικονομική επικαιρότητα. Στόχος είναι η αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση του κοινού, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίησή του σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα καθώς και την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου πάνω σε αυτά.
  • Η προβολή της οικονομικής διάσταση της ζωής του ανθρώπου καθώς κάθε όψη της, επαγγελματική, προσωπική, πολιτική κ.α. επηρεάζεται από τα οικονομικά. Ακόμη και τομείς όπως αυτοί της παιδείας, της τέχνης, του αθλητισμού και άλλοι έχουν έντονη οικονομική πλευρά.
  • Ανάδειξη στο προσκήνιο μίας ποικιλίας ζητημάτων που αφορούν την πορεία της χώρας και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ζωές των πολιτών, ώστε να μπορούν οι πολίτες να αξιολογούν και να αποφασίζουν την στάση τους σε διάφορα ζητήματα.
  • Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τα οικονομικά μέσω συνεργασιών και συνδιοργανώσεων διαφόρων εκδηλώσεων με στόχο την προβολή της οικονομικής πτυχής κάθε διαφορετικής επιστήμης.
  • Ανάπτυξη μιας μορφής νεανικής επιχειρηματικότητας με χαρακτήρα πρακτικό σε κύριο βαθμό (χωρίς να αποκλείεται και η θεωρητική της προσέγγιση) μέσω διαφόρων προγραμμάτων, με στόχο την ανάπτυξη των βασικότερων ικανοτήτων που απαιτούνται στην εργασία με απώτερο σκοπό την εμβάθυνση της σύνδεσης των σχολών της οικονομίας με την αγορά της εργασίας και της δημιουργίας περιβάλλοντος καινοτομίας και ανάπτυξης για τους νέους.
  • Στόχος της Εταιρείας είναι και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και έργου διά βίου μάθησης.

Η φιλοσοφία μας

  • Ο οργανισμός μας τροφοδοτείται από την δυναμική της νεανικής σκέψης καθώς οι νέοι άνθρωποι αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς του. Έτσι, τα εργαλεία που θα μεταχειρίζεται ο οργανισμός θα απευθύνονται κυρίως σε άτομα νεαρών και μέσων ηλικιών οι οποίοι αποτελούν την μελλοντική γενιά που θα διαχειρίζεται την πορεία της χώρας.
  • Θα υπάρξει έντονη ηλεκτρονική παρουσία με στόχο την εκμετάλλευση της αμεσότητας των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και της δύναμής τους στην διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης.
  • Οι δραστηριότητές της εταιρείας δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον ελληνικό χώρο, αλλά επιδιώκεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κυρίως σχετιζόμενων με την επιχειρηματική δραστηριότητα, στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο με δράσεις και συνεργασίες που φέρνουν κοντά άτομα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Γι’ αυτό, οι δραστηριότητές θα είναι σε δύο γλώσσες (την Ελληνική και την Αγγλική).
  • Θα συσταθεί η «Συμβουλευτική επιτροπή» η οποία είναι ένα Σώμα που αποτελείται από μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου οι οποίοι αποτελούν τους θεματοφύλακες και προστάτες του εγχειρήματος. Προστατεύουν, υποστηρίζουν και ενισχύουν κάθε δράση και διατηρούν αποκλειστικά έναν συμβουλευτικό ρόλο με στόχο την σωστότερη κατεύθυνση της δραστηριότητας του οργανισμού. Τα μέλη του δεν χρειάζεται να αποτελούν επίσημα μέλη της Εταιρείας.