19 / 04 / 21
:
  • Έχετε ένα νέο μήνυμα: Η δόση του δανείου σας πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 15/04/2021. 
  • Τελευταία είσοδος: 02/02/2021 17:43
  • Το password σας λήγει στις 14/05/2021

Η τράπεζα κι εγώ

Λογαριασμός – Μισθοδοσίας

GR2101721470043247087572351

1.148€

Διαθέσιμο υπόλοιπο 

Λογαριασμός – Ταμιευτηρίου 

GR2201721488885147087572300

152.008€

Διαθέσιμο υπόλοιπο 

Debit

4305  ****  7467  7002

Το Αφορολόγητο μου

250,35€

Σύνολο λογαριασμών

153.156€

Λογιστικό υπόλοιπο: 150.000€