27 / 02 / 24
10:00

Η τράπεζα κι εγώ

Λογαριασμός – Μισθοδοσίας

GR2201721488885147087572300

1.148€

Διαθέσιμο υπόλοιπο 

Λογαριασμός – Αποταμιευτικός

GR2101721470043247087572351

152.008€

Διαθέσιμο υπόλοιπο 

Debit

4305  ****  7467  7002

Το Αφορολόγητο μου

250,35€

Σύνολο λογαριασμών

153.156€

Διαθέσιμο υπόλοιπο: 150.000€