Η συναλλαγή καταχωρήθηκε με επιτυχία!


Προς:

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Από:

GR2101721470043247087572300
Μισθοδοσίας

Αριθμός Παραστατικού:

2020 0004 2572 0560 09

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής:

08/07/2020

Ποσό Εντολής:

128,00€

Προμήθεια:

0,40€

Σύνολο:

128,40€

Σχόλια:

-

Εκτέλεση:

Άμεσα

Δέσμευση ποσού:

Ναι