Η συναλλαγή καταχωρήθηκε με επιτυχία!


Απο

GR2201721488885147087572300
Μισθοδοσίας

Προς

GR7002600250000410203528596
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
BNL Bank

Ποσό Εντολής

133,10€

Προμήθεια (OUR)

0,20€

Σύνολο Χρέωσης

133,30€

Αιτιολογία

Εισιτήρια για το ταξίδι.

Εκτέλεση

Άμεσα