Μεταφορά μεταξύ λογαριασμών μου εντός τράπεζας

Επιβεβαίωση συναλλαγής

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας

Λογαριασμός Χρέωσης

GR2201721488885147087572300
Μισθοδοσίας

Λογαριασμός Πίστωσης

GR2101721470043247087572351
Αποταμιευτικός

Ποσό Εντολής

100,00€

Αιτιολογία

Αποταμίευση

Εκτέλεση:

Άμεση
Ακύρωση συναλλαγής