Η συναλλαγή καταχωρήθηκε με επιτυχία!Λογαριασμός Χρέωσης

GR2201721488885147087572300
Ταμιευτήριο

Λογαριασμός Πίστωσης

GR2101721470043247087572351
Μισθοδοσία

Ποσό Εντολής

100,00€

Αιτιολογία

Αποταμίευση

Εκτέλεση:

Άμεση