Στοιχεία Παραλήπτη

Στοιχεία Χρέωσης


EUR

Αιτιολογία Μεταφοράς
Εώς 140 χαρακτήρες.

Εκτέλεση Συνναλαγής
Η συνναλαγή να εκτελεστεί    Άμεσα   Σε Μελλοντική Ημερομηνία