Μεταφορά μεταξύ λογαριασμών μου εντός τράπεζας

Επιβεβαίωση συναλλαγής

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας


Λογαριασμός Χρέωσης

GR2201721488885147087572300
Ταμιευτήριο

Λογαριασμός Πίστωσης

GR2101721470043247087572351
Μισθοδοσία

Ποσό Εντολής

100.00€

Αιτιολογία

Αποταμίευση

Εκτέλεση:

Άμεση
Ακύρωση συναλλαγής