Μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου εντός τράπεζας

Προς:

ΕΥΔΑΠ

Επιβεβαίωση συναλλαγής

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας


Απο

GR2201721488885147087572300
Ταμιευτήριο

Προς

ΕΥΔΑΠ

Αριθμός Παραστατικού

2020 0004 2572 0560 09

Ημερομηνία Λήξης

08/07/2020

Ποσό Εντολής

128,00€

Προμήθεια

1.30€

Σύνολο

129.30€

Σχόλια

-

Εκτέλεση

Άμεσα
Ακύρωση συναλλαγής