Από

Προς

Στοιχεία Μεταφοράς
EUR

Αιτιολογία Μεταφοράς

Εκτέλεση συνναλαγής
Η συνναλαγή να εκτελεστεί    Άμεσα   Σε Μελλοντική Ημερομηνία