Η «THE E SQUARE PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεσμεύεται να δείχνει σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχουμε λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση τους.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα;

 • «THE E SQUARE PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 • Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας παρέχετε μπορεί να το επεξεργάζεται η εταιρεία “Google” σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

 • Το όνομά σας και το επίθετό σας.
 • Το e-mail που μας παρέχετε.
 • Απλές δειγματοληπτικές ερωτήσεις οι οποίες δεν επεξεργάζονται σε συνδυασμό με το όνομά σας, το επίθετό σας, ή το email σας.
 • Αλληλογραφία μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανατροφοδοτήσεων, παραπόνων και σχολίων από εσάς.

Νομική βάση επεξεργασίας

 • Η συγκατάθεσή σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου:

 • Να υλοποιήσουμε προωθητικές ενέργειες και να τις επικοινωνούμε μαζί σας.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

 • Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή στους εργαζομένους μας είτε με σύμβαση εργασίας είτε με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Πέντε (5) έτη.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

 • Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως.

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

 • Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που κάνουμε το καλύτερο δυνατό, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων – οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τα δικαιώματά σας

 • Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:
  • την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
  • την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,
  • τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,
  • τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και
  • τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.
 • Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:
  • όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.
  • να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,
  • να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.
 • Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.
 • Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.
 • Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία

 • Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@esproject.gr.