Οικονομικά αναλφάβητο είναι το άτομο το οποίο δεν διαθέτει τις βασικές και απαραίτητες οικονομικές γνώσεις ώστε να λάβει συνετές αποφάσεις πάνω σε ζητήματα δανεισμού, αποταμίευσης, συνταξιοδότησης, επένδυσης, αγοράς κα. με επίγνωση όλων των παραμέτρων που επιδρούν στην απόφαση αυτή. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου του οικονομικού αναλφαβητισμού και των συνεπειών του στην καθημερινή ζωή των ατόμων.

Όραμα του οργανισμού μας είναι η διαμόρφωση ενημερωμένων πολιτών οι οποίοι θα κατέχουν την απαραίτητη πρακτική οικονομική γνώση ώστε να βελτιώσουν την ζωή τους λαμβάνοντας ορθολογικές αποφάσεις σε έναν ολοένα και πιο περίπλοκο οικονομικό κόσμο. Μέσω διαφόρων δράσεων θα γίνει προσπάθεια εκλαΐκευσης της οικονομικής σκέψης, ορολογίας και λογικής ώστε να προβληθεί η οικονομική διάσταση της ζωής του ανθρώπου, επαγγελματική, προσωπική, πολιτική κ.α.

 

Απευθυνόμαστε σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας προσφέροντας εξατομικευμένες εκπαιδευτικές προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ιδιαίτερα για την περίοδο των 2 πρώτων ετών λειτουργίας μας, θα εστιάσουμε στα άτομα 15 – 25 ετών στην περιοχή της Αττικής. Ενδεικτικά, οι μελλοντικές μας δράσεις περιλαμβάνουν: 1) Τοποθέτηση των βάσεων για την ανάπτυξη οικονομικής διαίσθησης σε παιδιά μέχρι 18 ετών, 2) Παροχή οικονομικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε φοιτητές και νεαρούς αποφοίτους, 3) Παροχή εργαλείων για στοχευμένη επεξήγηση θεμάτων επίκαιρου χαρακτήρα σε φοιτητές και εργαζομένους και 4) Θεωρητική επιμόρφωση και τεχνολογική εκπαίδευση σε μεγαλύτερες ηλικίες.