Σχέδιο χωρίς τίτλο (17)

Κορωνο-ομόλογο: Μια παλιά πρόταση για ένα σύγχρονο πρόβλημα

21 Απριλίου 2020 Η πανδημία του COVID-19 και η επακόλουθή του υγειονομική κρίση έχει μια σαφή και ιδιαίτερα ανησυχητική οικονομική διάσταση. Στο ξέσπασμα του ιού, και ιδιαίτερα μετά τα πρώτα κρούσματα στην Ευρώπη, οι εθνικές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έσπευσαν να σχεδιάσουν και να ανακοινώσουν μια σειρά αυστηρών μέτρων πολιτικής προστασίας με στόχο τον περιορισμό […]